Ffôn: +86-838-2274206
tudalen_baner

Diogelwch, iechyd a'r amgylchedd

jhgf

Lluniodd Tongsheng bolisi ac amcanion EHS sy'n canolbwyntio ar bobl, a arweiniodd Tongsheng wrth bennu cyfeiriad rheolaeth amgylcheddol, iechyd a diogelwch galwedigaethol, ac a ddarparodd fframwaith cyffredinol a chod ymddygiad ar gyfer sefydlu amcanion amgylcheddol, iechyd a diogelwch galwedigaethol mwy penodol, er mwyn i leihau ac atal risgiau!

Dŵr gwastraff:mae'r system monitro rhyddhau dŵr gwastraff ar-lein wedi'i chysylltu â chronfa ddata'r canolfannau diogelu'r amgylchedd taleithiol a threfol i sicrhau gollyngiadau safonol.
Nwy gwastraff:mae boeleri stêm yn defnyddio nwy naturiol ynni glân i leihau llygredd amgylcheddol;Rhaid i nwy cyfansawdd organig anweddol yn y gweithdy gael ei selio a'i gasglu gan gyddwysydd a'i ailddefnyddio.
Gwastraff peryglus:cesglir gwastraff peryglus mewn casgenni a'i osod yn ôl categorïau.Llofnodwyd cytundeb gwaredu gwastraff peryglus gyda Sichuan Zhongming Environmental treatment Co, Ltd a'i drosglwyddo i'w waredu.

jhgf

Allyriad sŵn y ffatri yw 100%
Cyfradd gwaredu dosbarthedig o wastraff solet 100%
Gwaredu gwastraff peryglus ar y gyfradd ofynnol 100%

kjhg

Cwblhau'r asesiad cyntaf o statws iechyd galwedigaethol yn 2018;
Cynnal gwaith canfod ffactorau peryglon galwedigaethol ac archwiliad iechyd galwedigaethol gweithwyr ar y safle bob blwyddyn;
Mae'r cwmni'n cynnal archwiliad iechyd galwedigaethol ar gyfer pob gweithiwr cyn, yn ystod ac ar ôl gwaith;
Rhoi erthyglau diogelu personol iechyd galwedigaethol safonol i weithwyr;

GHJF (1)
Cyfradd clwyfedig miloedd o bobl a anafwyd yn llai na 3.18%

GHJF (2)
Y ddamwain anaf difrifol oedd 0

GHJF (3)
Anafiad diwydiannol 0

GHJF (4)
Damwain diogelwch tân 0

GHJF (5)
Nifer yr achosion o glefydau galwedigaethol 0

Cael yr adroddiad gwerthuso statws diogelwch yn 2017;
Wedi ennill tystysgrif safoni diogelwch dosbarth III yn 2017;
Ers 2016, mae wedi bod yn fenter uwch mewn rheoli diogelwch yn y parc am bum mlynedd yn olynol;


Cynlluniau a driliau

Cyflenwadau brys

gdsr
Addysg a hyfforddiant

Sefydlu systemau rheoli fferyllol sy'n bodloni gofynion rhyngwladol, megis systemau rheoli GMP a cGMP.Darparu API sefydlog a dibynadwy i gwsmeriaid.
Mae'r fenter yn darparu gwasanaethau ategol i lawer o fentrau fferyllol rhyngwladol ac yn meistroli'r duedd dechnegol ddiweddaraf o gyffuriau gwreiddiol.Mae gennym ni biblinellau ymchwil a datblygu cynnyrch lluosog ac ar hyn o bryd rydym yng nghyfnod clinigol II a III.
Uwchraddio'r llinell gynhyrchu, cynyddu cynhyrchiant a chynhwysedd, a sefydlu sylfaen gynhyrchu o APIs allweddol a chanolradd allweddol sy'n bodloni safonau cGMP
Sefydlu canolfan dechnoleg Ymchwil a Datblygu daleithiol a llwyfan deori Ymchwil a Datblygu i wella lefel Ymchwil a Datblygu'r cwmni ymhellach
Trwy arloesi ymchwil a datblygu parhaus a rheoli ansawdd llym, gallwn rymuso cynhyrchion, bod o fudd i fwy o gleifion a chyfrannu at iechyd cymdeithasol.

khjgiuo
Lliniaru tlodi

iuytiuy
Cydymdeimlo â'r henoed

ytre
Ymweliad is-faer Deyang City

hdrtyut
Ymweliad Biwro gwyddoniaeth a thechnoleg y Dalaith yn cydweithredu ag adrannau cymwys y ddwy ganolfan ddinesig